อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาในวันลอยกระทง

กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 ... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 41)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 8 มิ.ย. 64 (ดูู 99)

งานทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง

งานทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง   ... วันที่ 22 เม.ย. 64 (ดูู 201)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง ... วันที่ 8 ธ.ค. 63 (ดูู 179)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยสามัคคี

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก  ... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 201)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย

. ... วันที่ 1 ธ.ค. 63 (ดูู 246)

โครงการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารตำบลรอบเมือง พร้อมให้ความรู้ แนะนำวิธีการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย  ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารตำบลรอบเมือง  ทั้ง 5 แห่ง  พร้อมให้ความรู้ แนะนำวิธีการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส R..... วันที่ 11 พ.ย. 63 (ดูู 227)

โครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ( TK Park Roi Et) วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ... วันที่ 25 ก.ย. 63 (ดูู 225)

โครงการประเมินและแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการประเมินและแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563  วันศุกร์ที่ 11 กันยายน  พ.ศ.2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 11 ก.ย. 63 (ดูู 168)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 8 ก.ย. 63 (ดูู 144)

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอก   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 3 ก.ย. 63 (ดูู 153)

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านรอบเมือง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 28 ส.ค. 63 (ดูู 132)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 10 ม.ค. 63 (ดูู 220)

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2563

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2563 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์ หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 9 ม.ค. 63 (ดูู 307)

โครงการงานลอยกระทง ประจำปี 2562

โครงการงานลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด       ... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 226)

โครงการใส่ใจสุขอนามัย เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการใส่ใจสุขอนามัย เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ... วันที่ 16 ส.ค. 62 (ดูู 255)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 9 ส.ค. 62 (ดูู 215)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง"แม่ลูกผูกพัน" ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง "แม่ลูกผูกพัน" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 2 ส.ค. 62 (ดูู 232)

โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย   ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 26 ก.ค. 62 (ดูู 207)

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง   ... วันที่ 12 มิ.ย. 62 (ดูู 246)