ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 27 มิ.ย. 65 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 31 พ.ค. 65 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 5 พ.ค. 65 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 15 เม.ย. 65 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 10 มี.ค. 65 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 10 มี.ค. 65 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 10 มี.ค. 65 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 10 มี.ค. 65 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 18 ก.พ. 65 68
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 3 ก.พ. 65 84
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 19 ม.ค. 65 87
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 21 ธ.ค. 64 138
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 10 พ.ย. 64 166
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 30 กันยายน 2564 18 ต.ค. 64 116
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 17 ก.ย. 64 130
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 24 ส.ค. 64 161
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 18 ส.ค. 64 179
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 19 ก.ค. 64 144
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 29 เม.ย. 64 306
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 12 มี.ค. 64 224
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 19 ก.พ. 64 242
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเปลือยหมู่ที่ 9 16 ก.พ. 64 225
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเปลือยนอกหมู่ที่ 11 10 ก.พ. 64 196
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแก่่นทรายหมู่ที่ 14 10 ก.พ. 64 167
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเปลือยหมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑,b๘๖ เมตร หนา 0.๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 64 31
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยนอกหมู่ที่ 11(ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างฯ) 4 ก.พ. 64 208
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยนอกหมู่ที่ 11(ร่างขอบเขตงานจ้าง(TOR) 4 ก.พ. 64 260
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยนอกหมู่ที่ 11 (ราคากลาง ชุดที่ 1) 4 ก.พ. 64 181
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยนอกหมู่ที่ 11(ราคากลางชุดที่ 2)) 4 ก.พ. 64 181