ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 ก.ย. 65 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 12 ก.ย. 65 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 5 ส.ค. 65 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 11 ก.ค. 65 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 27 มิ.ย. 65 78
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 31 พ.ค. 65 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 5 พ.ค. 65 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 15 เม.ย. 65 76
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 10 มี.ค. 65 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 10 มี.ค. 65 117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 10 มี.ค. 65 72
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 10 มี.ค. 65 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 74
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 18 ก.พ. 65 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 3 ก.พ. 65 119
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 19 ม.ค. 65 117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 21 ธ.ค. 64 166
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 10 พ.ย. 64 194
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 30 กันยายน 2564 18 ต.ค. 64 147
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 17 ก.ย. 64 163
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 24 ส.ค. 64 190
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 18 ส.ค. 64 211
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 19 ก.ค. 64 176
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 29 เม.ย. 64 334
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 12 มี.ค. 64 261
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 19 ก.พ. 64 277
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเปลือยหมู่ที่ 9 16 ก.พ. 64 260
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเปลือยนอกหมู่ที่ 11 10 ก.พ. 64 230
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแก่่นทรายหมู่ที่ 14 10 ก.พ. 64 199
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเปลือยหมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑,b๘๖ เมตร หนา 0.๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 64 62