"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000014
วานนี้ 000033
เดือนนี้ 000684
เดือนก่อน 001291
ปีนี้ 005756
ปีก่อน 009810
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมพิธีตั้งศาลและบวงสรวงเจ้าที่ ณ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - 27 พ.ค. 65(ดู 1) 
  วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. ลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล  - 24 พ.ค. 65(ดู 9) 
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  - 23 พ.ค. 65(ดู 6) 
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ - 18 พ.ค. 65(ดู 10) 
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองนำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ญัตติเรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - 17 พ.ค. 65(ดู 9) 
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 - 11 พ.ค. 65(ดู 12) 
  นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. - 11 พ.ค. 65(ดู 14) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 1 เม.ย. 65(ดู 92) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมจำนวน 4 อัตรา - 25 มี.ค. 65(ดู 78) 
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 4 อัตรา - 9 มี.ค. 65(ดู 165) 
  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป  - 27 ต.ค. 64(ดู 236) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป - 7 ต.ค. 64(ดู 271) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป  - 9 ก.ย. 64(ดู 408) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และยาม  - 19 พ.ค. 64(ดู 307) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ดู 7)

การส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้นำชุมชน ในเขตรับผิดชอบของตำบลรอบเมือง (ดู 21)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 457)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 337)

ดาวน์โหลดใหม่

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : [20 พ.ค. 65]
  ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 : [18 พ.ค. 65]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน : [18 พ.ค. 65]
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [11 พ.ค. 65]
  การอ้างอิงสารสนเทศตาม Publication Manual of the American Psychological Association : [10 พ.ค. 65]
  แบบ ข.2 การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร : [2 พ.ค. 65]
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2564 : [27 เม.ย. 65]
  ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดอบต.รอบเมือง : [27 เม.ย. 65]
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1) : [27 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร