"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000008
วานนี้ 000034
เดือนนี้ 000235
เดือนก่อน 000718
ปีนี้ 007432
ปีก่อน 009810
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย(วันที่ 2) ในการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส.ค.65 - 4 ส.ค. 65(ดู 5) 
  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ  - 3 ส.ค. 65(ดู 9) 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ และสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับผู้ต้องขัง/พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง อบต.รอบเมืองร่วมกับเรือนจำ จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯ - 2 ส.ค. 65(ดู 8) 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตำบลรอบเมือง - 2 ส.ค. 65(ดู 10) 
  วันที่ 1 สิงหาคม 65 เวลา 09.30 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ญัตติ เพื่อ พิจารณาเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเรื่องอื่น ๆ - 1 ส.ค. 65(ดู 14) 
  วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม - 27 ก.ค. 65(ดู 10) 
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อบต.รอบเมือง - 27 ก.ค. 65(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป - 8 ส.ค. 65(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 1 เม.ย. 65(ดู 158) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมจำนวน 4 อัตรา - 25 มี.ค. 65(ดู 122) 
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 4 อัตรา - 9 มี.ค. 65(ดู 213) 
  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป  - 27 ต.ค. 64(ดู 261) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป - 7 ต.ค. 64(ดู 311) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป  - 9 ก.ย. 64(ดู 456) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 - 5 ส.ค. 65(ดู 6) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 - 11 ก.ค. 65(ดู 10) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 27 มิ.ย. 65(ดู 45) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 - 31 พ.ค. 65(ดู 24) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 - 5 พ.ค. 65(ดู 53) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 - 15 เม.ย. 65(ดู 52) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 - 10 มี.ค. 65(ดู 58) 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจัดการขยะกับผู้ประกอบการร้านอาหารตำบลรอบเมือง (ดู 9)

โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ดู 49)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 493)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 363)

ดาวน์โหลดใหม่

  การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด : [22 ก.ค. 65]
  การเฝ้าระวังมิจฉาชีพในพื้นที่ : [22 ก.ค. 65]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ปี 2554 : [22 ก.ค. 65]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : [22 ก.ค. 65]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" : [30 มิ.ย. 65]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 : [29 มิ.ย. 65]
  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2565 : [27 มิ.ย. 65]
  สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) : [9 มิ.ย. 65]
  โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด : [30 พ.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร