รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 2

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   22 ก.พ. 65 45
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563   20 เม.ย. 64 112
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ ปี 2560-2564   2 มี.ค. 64 117
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 61 312
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน   29 ต.ค. 61 280
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 61 268