นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 เม.ย. 64 72
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564   20 มี.ค. 64 108
อำนาจหน้าที่ อบต.   8 พ.ย. 61 236
โครงสร้างหน่วยงาน   8 พ.ย. 61 381