นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 ก.พ. 65 52
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 เม.ย. 64 126
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564   20 มี.ค. 64 150
อำนาจหน้าที่ อบต.   8 พ.ย. 61 284
โครงสร้างหน่วยงาน   8 พ.ย. 61 442