"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
​​


​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000002
วานนี้ 000044
เดือนนี้ 001105
เดือนก่อน 000895
ปีนี้ 001105
ปีก่อน 009810
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  กำหนดการรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นอกสถานที่ - 12 ม.ค. 65(ดู 18) 
  วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  - 11 ม.ค. 65(ดู 13) 
  วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.รอบเมือง เขตเลือกตั้งที่ 19 ใหม่ ที่เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ในการเลือกตั้ง และส่งมอบหีบบัตร  - 10 ม.ค. 65(ดู 11) 
  วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.อบต.รอบเมือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม สถานรับเลี้ยงเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เพื่อตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง  - 7 ม.ค. 65(ดู 18) 
  วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2565 - 5 ม.ค. 65(ดู 17) 
  วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. และนางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร - 4 ม.ค. 65(ดู 23) 
  วันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - 1 ม.ค. 65(ดู 43) 
  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป  - 27 ต.ค. 64(ดู 143) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป - 7 ต.ค. 64(ดู 162) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป  - 9 ก.ย. 64(ดู 281) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และยาม  - 19 พ.ค. 64(ดู 188) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และยาม  - 11 พ.ค. 64(ดู 325) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และยาม - 16 เม.ย. 64(ดู 190) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยนักสันทนาการ - 13 มี.ค. 63(ดู 405) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564  - 19 ม.ค. 65(ดู 9) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - 21 ธ.ค. 64(ดู 31) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 - 10 พ.ย. 64(ดู 61) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 30 กันยายน 2564 - 18 ต.ค. 64(ดู 41) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 - 17 ก.ย. 64(ดู 58) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564)  - 24 ส.ค. 64(ดู 79) 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564  - 18 ส.ค. 64(ดู 98) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาในวันลอยกระทง (ดู 41)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู 99)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 374)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 272)

ดาวน์โหลดใหม่

  18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ : [10 ม.ค. 65]
  15.การชำระภาษีป้าย : [10 ม.ค. 65]
  16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน : [10 ม.ค. 65]
  17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : [10 ม.ค. 65]
  13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ : [10 ม.ค. 65]
  14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น : [10 ม.ค. 65]
  12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [10 ม.ค. 65]
  11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) : [10 ม.ค. 65]
  10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : [10 ม.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร