๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

***************


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เข้าสู่เว็บไซต์